Digitální pozemní TV vysílání DVB-T

Zkratka DVB-T vychází z anglického digital video broadcasting - terrestrial . V České republice a na Slovensku nahradilo v průběhu tzv. digitalizace původní vysílání analogové .

Hlavní rozdíl spočívá v tom , že informace o obraze a zvuku TV vysílání je digitální , základní normou  je MPEG-2 pro šíření programů ve standartním rozlišení 576 x 720 tzv. SD a nově je také používána MPEG-4 pro šíření HD programů .

Digitální signál  DVB-T má oproti analogovému výhodu takovou, že pokud jej máme k dispozici v dobré kvalitě ( informace je úplná a bez chyb ) jeho obrazová a zvuková kvalita je výborná , pokud je signál v horší kvalitě ( informace není úplná a obsahuje chyby ) obraz vypadává a kostičkuje . U analogového TV signálu bývalo zvykem , že obraz byl dle kvality signálu výborný , horší a nejhorší - zrnitý ale pořád se na něj dalo dívat, u digitálního signálu je tato hranice mezi sledovatelným a nepoužitelným signálem mnohem tenší . Zjednodušeně by se dalo říci - " digitál buď jede dobře nebo nejede vůbec".

Digitální signál je velmi citlivý na přímou viditelnost mezi anténou a vysílačem ( ideální stav ) a špatně se šíří do údolí za kopce . Velmi snadno může být poškozen také elektromagnetickým zářením z jiných elektrických zařízení , například elektrické lokomotivy , neodrušené startéry nákladních automobilů , WIFI internetové vysílače a podobně.

Antény pro DVB-T musí být v ideálním případě směrové - tzn. přijímají signál pouze ze směru na který jsou natočeny a musí mít dostatečný zisk . Zisk pasivní antény zjednodušeně udává o kolik je anténa lepší než obyčejný dipól . Někteří zákazníci se chybně domnívají ,že zisk antény je to co je udáváno u tzv.aktivních bytových antén - jde většinou o součet zisku antény což u těchto antén je pouze dipól tvořený kusem drátu zalisovaným v lesklém plastu a zisku vestavěného zesilovače . Pro kvalitní příjem DVB-T signálu většinou tyto antény vyhovují pouze v místech umístěných velmi blízko vysílače řádově do 10 km .

Anténní zesilovač je aktivní prvek , který má za úkol zesílit signál přijatý anténou na úroveň dostačující pro rozvod po domácnosti a pokrytí ztrát v propojovacích kabelech. Pro stabilní anténní systém jsou vhodné zesilovače s možností regulace zisku - protože pro TV je vhodný signál který je "silný akorát " běžně na vstupu TV v rozmezí 55 - 75 dBuV . Příliš silný signál ( o vysoké úrovni ) zahltí tuner TV přijímače nebo settop boxu a příjem není stabilní - vypadává a kostičkuje . Moderní domovní anténní zesilovače většinou neobsahují napájecí zdroj a bývají napájeny po koaxiálním kabelu . Zesilovač je vhodné umístit co nejblíže anténě ( nebo více anténám ) pod střechu , tak abychom zabránili vlivu povětrnosti na toto citlivé zařízení . Pokud jej umístíme na střechu - v létě je v něm i více než 40 stupňů Celsia a v zimě klidně i minus 20 stupňů, navíc je celoročně vystaven změnám vzdušné vlhkosti ve značném rozmezí , což pochopitelně má vliv na jeho elektrické vlastnosti ale také snižuje jeho životnost - zesilovač  nám dříve "odejde".

Velmi důležitým prvkem anténního systému je koaxiální kabel propojující jednotlivé komponenty , doporučujeme kabel s celoměděným jádrem a kvalitním stíněním pomocí fólie a co nejvíce drátků opletení . V běžných elektroprodejnách vám pod názvem koaxiál většinou prodají za 10 - 20 Kč metr kabel CCS který má z důvodu snížení ceny jádro ze slitiny oceli a mědi , který není pro anténní systémy příliš vhodný z důvodu vysokého útlumu ( na anténní zesilovač nám z napájecího  zdroje přijde pouze třeba 10 voltů místo 12 V a signál bude po 30 metrech zeslabený klidně o 15 dB ).

Posledním důležitým prvkem je napájecí zdroj který má za úkol změnit střídavé napětí 230 voltů z vaší elektrické zásuvky na 12 voltů stejnosměrných , proudové zatížení zdroje většinou nepřesáhne 100 miliampér ( mA ). Zdroj pro anténní zesilovače musí mít integrovanou napájecí výhybku tak aby nahoru na půdu zasílal napájecí napětí pro zesilovač a zároveň umožnil průchod již zesíleného signálu do TV .

Po koaxiálním kabelu je tedy obousměrný provoz - od zdroje k zesilovači napájení a od zesilovače dolů k TV již zesílený signál .

Pokud potřebujeme zesílený signál rozbočit na více Tv - k tomuto nám slouží rozbočovače ( pokud by přes něj mělo procházet napájení musí mít jednu větev propustnou pro DC (stejnosměrné napájení ) většinou je tato větev označena červeně .

Pokud máme možnost přijímat DVB-T signál ze dvou směrů - můžeme použít buď anténní slučovač nebo anténní zesilovač se dvěma vstupy . Z technického hlediska je vhodnější zesilovač se dvěma vstupy - jelikož si můžeme přizpůsobit sílu signálu z jednotlivých antén tak aby konečný výsledek byl co nejlepší .

V místnosti můžeme koaxiální kabel zakončit buď přímo anténním konektorem typu IEC samec který připojíme do TV nebo tzv. účastnickou zásuvkou která může být v různých provedeních ( TV+R , TV+R+SAT, MULTI )

 

Pokud jste po prostudování nabyli dojmu , že u nás nakoupíte odborně a problematice antén něco víme předem děkujeme za vaše objednávky .